Małgorzata Chechlińska może trafić do aresztu na trzy miesiące

0
1116

Prokurator Okręgowy z Warszawy skierował wniosek o trzymiesięczny areszt dla zakopiańskiej biznesmenki. Pozostałych pięć osób ma otrzymać dozór policyjny i wpłacić po 50 tys. zł poręczenia majątkowego.

Wczoraj do późnych godzin nocnych trwały przesłuchania zatrzymanych sześciu osób w sprawie wątków dotyczących tzw. „Układu Zakopiańskiego”. Małgorzata Chechlińska, Grzegorz Krzanik, Szymon K, Zdzisław L., Marek F. oraz Dorota F. usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz ukrywania, a także wyzbywania się majątku aby udaremnić zaspokojenie roszczeń, a także pomocnictwo w tym procederze.

– Zgodnie z treścią zarzutu Małgorzata Ch. wprowadziła w błąd spółkę Modrzejewski i Wspólnicy co do rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem i doprowadziła w/w spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 20 mln zł, wypłaconych reprezentowanej przez nią spółce tytułem zadatku – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa badana przez prokuratora dotyczy zawarcia przez spółkę Tatra Club 2000 Hotel Belvedere w lutym 2017 r. umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zakopiańskiej nieruchomości Hotel Belveder, spółce Modrzejewski i Wspólnicy. Zdaniem prokuratora podejmowane przez spółkę sprzedającą działania miały na celu uniemożliwienie dochodzenia roszczeń przez spółkę Modrzejewski i Wspólnicy, jakich spółka mogła domagać się w momencie niewywiązania się z zawartej umowy.

Publikujemy całe oświadczenie prokuratury:

„Zatrzymania i zarzuty w śledztwie dotyczącym wątków tzw. Układu Zakopiańskiego.

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Komendę Stołeczną Policji Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą śledztwa w sprawie wątków dotyczących tzw. Układu Zakopiańskiego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu 29 marca 2018 r. zatrzymano 6 osób, w tym Małgorzatę Ch, Grzegorza K., Szymona K, Zdzisława L., Marek F. oraz Dorotę F.

W/w osoby zatrzymano na ternie Warszawy, Zakopanego oraz Rawy Mazowieckiej.

Ponadto dokonano przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, zabezpieczono dokumentację i nośniki danych.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie wczoraj (29.03.2018 r.) prokurator przedstawił im zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, ukrywania i wyzbywania się majątku w celu udaremniania zaspokojenia roszczeń wierzyciela oraz pomocnictwa do w/w przestępstw. Czynności trwały do późnych godzin nocnych.

Zarzuty dotyczą oszukańczych zachowań podejmowanych przez główną podejrzaną w związku z zawarciem przez spółkę Tatra Club 2000 Hotel Belvedere w lutym 2017 r. umowy dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem, zabudowanej budynkiem o nazwie Hotel Belveder, spółce Modrzejewski i Wspólnicy oraz podejmowania przez nią i pozostałych podejrzanych szeregu czynności prawnych i faktycznych mających na celu udaremnienie zaspokojenia późniejszych roszczeń spółki Modrzejewski i Wspólnicy, jakich w/w spółka mogłaby dochodzić w związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy.

Zgodnie z treścią zarzutu – Małgorzata Ch. wprowadziła w błąd spółkę Modrzejewski i Wspólnicy co do rzeczywistego zamiaru zawarcia umowy przyrzeczonej – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem i doprowadziła w/w spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 20 mln zł, wypłaconych reprezentowanej przez nią spółce tytułem zadatku. Jak ustalono, biorąc pod uwagę podejmowane przez nią czynności prawne i faktyczne, w/w nie miała zamiaru wywiązać się z umowy, a zawarcie umowy służyło jedynie uzyskaniu zadatku w w/w kwocie. Ponadto podejmując czynności związane z pozornym obciążeniem majątki spółki Tatra Club 2000 Hotel Belvedere na rzecz innej spółki prawa handlowego z nią związanej, działała w celu udaremnienia zaspokojenia wierzyciele – spółki Modrzejewski i Wspólnicy.

Pozostałe osoby, którym przedstawiono zarzuty pomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzyciela, podjęły szereg czynności prawnych i faktycznych mających na celu pozorne obciążenie majątku spółki Tatra Club 2000 Hotel Belveder. Czynności te umożliwiły przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zakopanem zabudowanej budynkiem o nazwie Hotel Belvedere, na inną spółkę prawa handlowego powiązaną z Małgorzatą Ch,, a tym samym wobec wyzbycia się przez podejrzaną środków, udaremniły zaspokojenie wierzyciela – spółki Modrzejewski i Wspólnicy.

Po wykonaniu czynności procesowych, dzisiaj prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wniosek zastosowanie wobec Małgorzaty Ch. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozorów policji oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 50 tyś zł.

W toku przedmiotowego śledztwa, przejętego do dalszego prowadzenia z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie wykonano szereg czynności procesowych, w tym przesłuchano świadków, uzyskano niezbędną dokumentację dotyczącą zdarzeń objętych postępowaniem, które pozwoliły na ustalenia wyartykułowane w ogłoszonych podejrzanym zarzutach. Planowane i realizowane są kolejne czynności dowodowe.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here