W Zakopanem rozpoczęło się jubileuszowe X Międzynarodowe Forum Górskie (program)

0
939

Do piątku 5 października na Antałówce rozmawiać będą przedstawiciele ziem górskich o problemach specyficznych dla mieszkańców górzystych terenów oraz sposobach radzenia sobie z nimi.

Tegoroczne Forum odbywa się pod honorowym patronatem Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP oraz Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a przyświeca mu hasło „Podhale ku niepodległości i nowemu obliczu gospodarczemu”.

Forum oficjalnie otworzył Piotr Bąk, starosta tatrzański, a jako pierwszy wystąpił prof. Stanisław Hodorowicz opowiadając o historii Podhala.

Program:

4 października (czwartek) 2018r.

9.00-9.30 Rejestracja Uczestników

9.30-9:55 Uroczyste otwarcie Forum

10.00 – 10.25 Słowo o wolności (Stanisław Hodorowicz, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)

10.30 – 10.55 Podhale ku Niepodległej (dr hab. Anna Mlekodaj, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)

11.00 – 11.25 Podhalanie na frontach I Wojny Światowej (dr Przemysław Stanko,Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

11.30 – 11.55 Józef Piłsudski w Zakopanem i na Podhalu (mgr Lesław Dall)

12.00 – 12.25 Walka o kresy południowe, Spisz i Orawę 1918-24 (dr hab. Jerzy Roszkowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

12.30 – 12.55 Tradycje polskich wojsk górskich z lat 1914-21 (mgr Władysław Motyka)

13.00-13.55 Przerwa obiadowa

14.00 – 14.25 Sieć dróg krajowych w kierunku Podhala – realizacje prac i perspektywy (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)

14.30 – 14.55 Modernizacja linii kolejowych nr 97, 98, 99 – „Zakopianki” oraz stan prac nad projektem budowy połączenia Podłęże – Piekiełko (Tomasz Szydło MBA, Dyrektor Regionu Południowego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

15.00 – 15.25 Nowe projekty w zakresie rozwoju sieci gazowej na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Paweł Firlej, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.)

15.30 – 15.55 Kierunki rozwoju Geotermii Podhalańskiej w najbliższych latach (Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu Geotermii Podhalańskiej S.A.)

16.00 Podsumowanie problematyki i dyskusja

5 października (piątek) 2018r.

8.30-9.00 Powitanie Uczestników Sesji

9.00 – 9.25 Nowe produkty turystyczne w Subregionie Regionu Turystycznego Podhala (Andrzej Gut Mostowy, Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej)

9.30 – 9.55 Problemy komunikacyjne południowej strony Tatr Wysokich i drogi ich rozwiązania (Przedstawiciel Miasta Vysoké Tatry)

10.00 – 10.25 Możliwości budowy tuneli komunikacyjnych w polskich górach (prof. Antoni Tajduś, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)

10.30 – 10.55 Doświadczenia funkcjonowania Podhalańskiej Kolei Regionalnej po pierwszym sezonie letnim (Andrzej Siemieński, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Przewozów Regionalnych)

11.00 – 11.25 Plan transportowy w Zakopanem i jego realizacja (mgr Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UMZ, dr inż. Marek Bauer Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej)

11.30 – 11.55 Koncepcja komunikacji publicznej w Powiecie Tatrzańskim na tle badań ruchu w 2018 r. (Maria Kuruc, Naczelnik Wydziału Komunikacji

Starostwa Powiatowego w Zakopanem)

12.00 – 12.25 Zarządzanie zasobami środowiskowymi a rozwój Zakopanego (Agnieszka Bartocha, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane)

12.30 Podsumowanie problematyki i dyskusja

13:00 Obiad

Galeria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here