Wydawca portalu

UNBOUND Sp. z o.o.

34-500 Zakopane, ul. Na Gubałówkę 2A
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699000
NIP: 7361726242