Wydawca portalu

TOURISMO Sp. z o.o.

34-500 Zakopane, ul. Na Gubałówkę 2A
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

NIP: 7361730143
REGON: 382771684
KRS: 0000775821