IV Zakopiański Duathlon Zimowy

  0
  343

  REGULAMIN
  Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
  Termin i miejsce zawodów: 18.02.2018 r. (niedziela), godzina 10.00 – Górna Rówień Krupowa.
  Cel zawodów:
  Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu
  Tatrzańskiego i turystów.
  Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
  Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
  Możliwość zdobycia punktów rankingowych Zakopiańskiej Ligi Biegowej
  Uczestnictwo:
  1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która dnia 18 lutego 2018 roku w godzinach 8.30 – 9.45
  zapisze się w biurze zawodów.
  2. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 20 złotych / młodzież szkolna z Powiatu Tatrzańskiego na
  podstawie ważnej legitymacji szkolnej – 10 zł przyjmowana będzie w biurze zawodów w dniu startu.
  3. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku
  przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną
  odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  4. Zawodnik winien okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
  5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu zawodów.
  Zasady rozgrywania biegu:
  Narciarstwo biegowe – styl klasyczny – start wspólny. Po przebiegnięciu 5 km na nartach biegowych
  zawodnik dobiega do strefy zmian (przed wejściem do strefy ma obowiązek zdjęcia nart), w strefie zmian
  zmienia obuwie do nart biegowych na obuwie do biegów przełajowych i wyrusza na trasę biegu terenowego
  o długości 5 km.
  Klasyfikacje i nagrody:
  Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
  Junior K/M – zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi
  Senior K/M – zawodnicy urodzeni w latach 2002 – 1979
  Masters K/M – zawodnicy urodzeni w latach 1978 – 1969
  Weteran I – zawodnicy urodzeni w latach 1968 – 1959
  Weteran II – zawodnicy urodzeni w latach 1958 i starsi
  Za miejsca I – III w kategorii Open K/M oraz za miejsca I – III w kategoriach wiekowych zawodnicy
  otrzymują pamiątkowe statuetki. Nagrody z kategorii open i kategoriach wiekowych nie dublują się.
  Program zawodów:
  8.30 – 9.45 – zapisy i wydawanie numerów startowych
  10.00 – start biegu
  12.00 – dekoracja zwycięzców
  Uwagi końcowe:
  1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
  3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji Regulaminu.
  6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą
  wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
  7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w
  zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
  8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
  wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o
  Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
  9. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu:
  Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras – 608326315