XXXIV OGÓLNOPOLSKI „BIEG GĄSIENICÓW” 2018 r.

  0
  369

  REGULAMIN
  1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
  2. Cel zawodów:
  Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
  Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
  Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.
  Przybliżenie historii narciarstwa biegowego na Podhalu
  Możliwość zdobycia punktów rankingowych IV Zakopiańskiej Ligi Biegowej
  3. Termin i miejsce:
  11.02.2018 /NIEDZIELA/godz. 10.00, Górna Rówień Krupowa
  4. Zapisy: Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu lub w biurze zawodów w dniu 11.02.2018.
  5. Opłata startowa:
  Dorośli – 20 złotych, osoby urodzone w roku 1948 i wcześniej oraz młodzież szkolna (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej – start bezpłatny
  Opłata za udział w biegu będzie pobierana w dniu zawodów 11.02.2018 w biurze zawodów.
  6. Kategorie wiekowe i dystanse:
  Szkoły Podstawowe rocznik 2005 i mł. – 2,5 km – klasyk
  Gimnazja rocznik 2002-2004, Senior, Masters , Weteran 1, Weteran 2 – 5 km – klasyk
  Sposób rozegrania zawodów zależy od warunków śniegowych i ilości zgłoszonych zawodników.
  7. Biuro zawodów – w miejscu startu czynne od godziny 8.30 do 9.30
  8. Nagrody: za pierwsze III miejsca w kategoriach wiekowych – statuetki.
  9. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia następującej treści:
  „Dysponuję odpowiednim stanem zdrowia oraz poziomem umiejętności i doświadczenia pozwalającym na bezpieczne przebycie trasy. Zdaję sobie sprawę z trudności i niebezpieczeństw związanych z udziałem w biegu oraz konsekwencji zdrowotnych mogących być następstwem udziału w zawodach. Biorę w nich udział na własną odpowiedzialność. Podpisem swoim akceptuję zapisy regulaminu”. Za osobę niepełnoletnią oświadczenie podpisuje rodzic bądź opiekun prawny.
  Ze względu na warunki atmosferyczne Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, zmiany terminu lub miejsca rozgrywania zawodów.
  10. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
  Wyniki biegu zaliczane są do klasyfikacji IV Zakopiańskiej Ligi Biegowej.
  Dodatkowe informacje: tel. 182066971, 608326315